Om Tamiras stöd- och boendelösningar

För dig som arbetar med myndighetsutövning

Läs mer

Trygghetsjouren

För dig som äger eller förvaltar fastigheter, skapar vi tryggare bostadsområden, hus och gårdar

Läs mer

Tamiras BoCentrum

Här anordnas aktiviteter med fokus på social gemenskap, sysselsättning och kunskap

Läs mer