Trygghetsjouren
Beställning av tillsyn/trygghetsvandring
trygghetsjouren@tamira.se


Trasten ? 040-688 08 20

Ugglan ? 040-688 08 50

Annelund ? 040-688 08 20

Familjeverksamheten
? 040-688 08 40

BoNu City ? 040-688 08 30
BoNu Lindgården ? 040-688 08 60

Aspgården ? 040-688 08 33


Annika Persson
HR-chef & Verksamhetsansvarig TamiraAkademin
? 040-688 08 08
annika.persson@tamira.se

Cristina Birgersson
Verksamhetschef Annelund, Aspgården, Trasten och Trygghetsjouren
? 040-688 08 10
cristina.birgersson@tamira.se

Fredrik Persson
Verksamhetschef BoNu, Familjeverksamheten och Bus
? 040-688 08 06
fredrik.persson@tamira.se

Johanna Dansk
Utvecklingssamordnare Tamira & Verksamhetschef BoCentrum
? 040-688 08 09
johanna.dansk@tamira.se

Kristina Rosén
Verksamhetschef Ugglan
? 040-688 08 11
kristina.rosen@tamira.se


Lucia Prieto De La Fuente
Verkställande direktör
? 040-688 08 04
lucia.prieto@tamira.se