Trygghetsjouren
Beställning av tillsyn/trygghetsvandring
trygghetsjouren@tamira.se


Trasten 🕾 040-688 08 20

Ugglan 🕾 040-688 08 50

Annelund 🕾 040-688 08 20

Familjeverksamheten
🕾 040-688 08 40

BoNu City 🕾 040-688 08 30
BoNu Lindgården 🕾 040-688 08 60

Aspgården 🕾 040-688 08 33


Annika Persson
HR-chef & Verksamhetsansvarig TamiraAkademin
🕾 040-688 08 08
annika.persson@tamira.se

Cristina Birgersson
Verksamhetschef Annelund, Aspgården, Trasten och Trygghetsjouren
🕾 040-688 08 10
cristina.birgersson@tamira.se

Fredrik Persson
Verksamhetschef BoNu, Familjeverksamheten och Bus
🕾 040-688 08 06
fredrik.persson@tamira.se

Johanna Dansk
Utvecklingssamordnare Tamira & Verksamhetschef BoCentrum
🕾 040-688 08 09
johanna.dansk@tamira.se

Kristina Rosén
Verksamhetschef Ugglan
🕾 040-688 08 11
kristina.rosen@tamira.se


Lucia Prieto De La Fuente
Verkställande direktör
🕾 040-688 08 04
lucia.prieto@tamira.se